Tag: Giải Nobel 2021

Giải Nobel 2021: Liệu đã đến lúc giải Văn học bừng tỉnh - đa dạng và bình đẳng giới hơn?

Giải Nobel 2021: Liệu đã đến lúc giải Văn học bừng tỉnh...

Sau gần 10 năm các tác giả phương Tây thống trị giải Nobel Văn học, giới quan sát...