Tag: giảm giá nước sạch

Khẩn trương điều chỉnh giảm giá nước sạch cho người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Khẩn trương điều chỉnh giảm giá nước sạch cho người dân...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực...