Tag: giảm nghèo

Lồng ghép giới trong giảm nghèo và an sinh xã hội: Ưu tiên phụ nữ hưởng lợi

Lồng ghép giới trong giảm nghèo và an sinh xã hội: Ưu tiên...

Việt Nam đã có nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong việc giảm bất bình đẳng xã hội...

icon Phú Yên triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo

Phú Yên triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo

Phú Yên triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo

Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững đến 2030

Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm,...

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu...

Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo

Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về...

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, Quốc hội đã ban hành Nghị...

icon Giảm nghèo đa chiều ở trẻ em vùng cao

Giảm nghèo đa chiều ở trẻ em vùng cao

Giảm nghèo đa chiều ở trẻ em vùng cao

Việt Nam - hình mẫu về thành tựu xóa đói, giảm nghèo

Việt Nam - hình mẫu về thành tựu xóa đói, giảm nghèo

“Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội” là nội dung Điều 34, Hiến pháp nước...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:  Mỗi xã, mỗi huyện xây dựng một mô hình giảm nghèo tiêu biểu phù hợp với địa phương mình

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:  Mỗi xã, mỗi huyện xây dựng...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này khi phát biểu kết luận Hội nghị trực...

icon Nỗ lực giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn (Phần 2)

Nỗ lực giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn (Phần 2)

Nhiều năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo ở các vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc...

icon Nỗ lực giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn (Phần 1)

Nỗ lực giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn (Phần 1)

Nhiều năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo ở các vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc...

icon Hướng giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Giang (Phần 3)

Hướng giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Giang...

Nhờ thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, những năm qua, tỷ lệ...

icon Hướng giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Giang (Phần 2)

Hướng giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Giang...

Nhờ thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, những năm qua, tỷ lệ...

icon Hướng giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Giang (Phần 1)

Hướng giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Giang...

Nhờ thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, những năm qua, tỷ lệ...

Hiệu quả các chương trình giảm nghèo tỉnh Điện Biên qua mỗi năm

Hiệu quả các chương trình giảm nghèo tỉnh Điện Biên qua...

Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo, đặc biệt là Chương trình...

Bạc Liêu: Nhiều thành tựu trong giảm nghèo 2016 - 2020

Bạc Liêu: Nhiều thành tựu trong giảm nghèo 2016 - 2020

Vừa qua, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo giai...

Đồng bào dân tộc thiểu số Brâu và Rơ Măm (Kon Tum) vươn lên thoát nghèo

Đồng bào dân tộc thiểu số Brâu và Rơ Măm (Kon Tum) vươn...

Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người tăng lên cùng với đời sống...

Phổ Yên (Thái Nguyên) tạo sinh kế, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo

Phổ Yên (Thái Nguyên) tạo sinh kế, giúp người nghèo vươn...

Với sự quyết tâm và nỗ lực cao, chương trình xóa đói giảm nghèo của thị xã Phổ Yên...