Tag: giảm nghèo bền vững

TX. Phổ Yên (Thái Nguyên) nỗ lực giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số

TX. Phổ Yên (Thái Nguyên) nỗ lực giảm nghèo bền vững cho...

Với sự quyết tâm và nỗ lực cao, chương trình xóa đói giảm nghèo của thị xã Phổ Yên...

Đến năm 2030: Phấn đấu các huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn

Đến năm 2030: Phấn đấu các huyện nghèo thoát khỏi tình...

Đây là mục tiêu mà Bộ LĐ-TB&XH đề xuất tại Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban...

Giảm nghèo bền vững phải đạt được cả 3 mục tiêu: Đa chiều, bao trùm và bền vững

Giảm nghèo bền vững phải đạt được cả 3 mục tiêu: Đa chiều,...

“Về giảm nghèo bền vững, chúng ta phải đạt được 3 mục tiêu: Vừa đa chiều, vừa bao...

Tuyên Quang: Đặt mục tiêu giảm nghèo nhanh, toàn diện, bao trùm và bền vững

Tuyên Quang: Đặt mục tiêu giảm nghèo nhanh, toàn diện,...

Đó là mục tiêu được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đề cập khi dự Hội nghị tổng...