Tag: giảm nghèo bền vững

Tuyên Quang: Đặt mục tiêu giảm nghèo nhanh, toàn diện, bao trùm và bền vững

Tuyên Quang: Đặt mục tiêu giảm nghèo nhanh, toàn diện,...

Đó là mục tiêu được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đề cập khi dự Hội nghị tổng...

Điểm tựa nâng cao vị thế người phụ nữ Việt Nam

Điểm tựa nâng cao vị thế người phụ nữ Việt Nam

Trong các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đối tượng hộ nghèo...