Tag: giảm nghèo

icon Nỗ lực giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn (Phần 1)

Nỗ lực giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn (Phần 1)

Nhiều năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo ở các vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc...

icon Hướng giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Giang (Phần 3)

Hướng giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Giang...

Nhờ thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, những năm qua, tỷ lệ...

icon Hướng giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Giang (Phần 2)

Hướng giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Giang...

Nhờ thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, những năm qua, tỷ lệ...

icon Hướng giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Giang (Phần 1)

Hướng giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Giang...

Nhờ thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, những năm qua, tỷ lệ...

Hiệu quả các chương trình giảm nghèo tỉnh Điện Biên qua mỗi năm

Hiệu quả các chương trình giảm nghèo tỉnh Điện Biên qua...

Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo, đặc biệt là Chương trình...

Bạc Liêu: Nhiều thành tựu trong giảm nghèo 2016 - 2020

Bạc Liêu: Nhiều thành tựu trong giảm nghèo 2016 - 2020

Vừa qua, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo giai...

Đồng bào dân tộc thiểu số Brâu và Rơ Măm (Kon Tum) vươn lên thoát nghèo

Đồng bào dân tộc thiểu số Brâu và Rơ Măm (Kon Tum) vươn...

Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người tăng lên cùng với đời sống...

Phổ Yên (Thái Nguyên) tạo sinh kế, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo

Phổ Yên (Thái Nguyên) tạo sinh kế, giúp người nghèo vươn...

Với sự quyết tâm và nỗ lực cao, chương trình xóa đói giảm nghèo của thị xã Phổ Yên...

Trong tháng 9 và quý III năm 2020 không có địa phương nào ở Việt Nam phát sinh thiếu đói

Trong tháng 9 và quý III năm 2020 không có địa phương nào...

Ngày 29/9, Tổng cục Thống kê cho biết, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng...

Hỗ trợ 670 hộ gia đình dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững

Hỗ trợ 670 hộ gia đình dân tộc thiểu số thoát nghèo bền...

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc Phê duyệt Dự án giảm nghèo ở 14 xã...