Tag: Giảm tiền nước

Giảm tiền nước, tặng nhu yếu phẩm cho người nghèo, người lao động ở TP.HCM bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Giảm tiền nước, tặng nhu yếu phẩm cho người nghèo, người...

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) cho biết sẽ giảm tiền nước cho các...