Tag: giáo dục

6 chính sách về giáo dục có hiệu lực từ tháng 5/2022

6 chính sách về giáo dục có hiệu lực từ tháng 5/2022

Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn người biên soạn sách giáo khoa, tốt nghiệp cử nhân...

Mỹ Latinh đối mặt thách thức lớn về bình đẳng giới về thu nhập và giáo dục

Mỹ Latinh đối mặt thách thức lớn về bình đẳng giới về thu...

Giới chuyên gia đánh giá, khu vực Mỹ Latinh đang đối mặt những thách thức lớn về...

Kiên Giang: Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Kiên Giang: Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu...

Mạng lưới trường lớp điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học vùng dân tộc thiểu...

Giáo dục tích cực dành cho cha mẹ: nghiêm khắc hay nuông chiều trẻ

Giáo dục tích cực dành cho cha mẹ: nghiêm khắc hay nuông...

Ngày 24/10, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Mạng...

Đề xuất chính sách hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch Covid-19

Đề xuất chính sách hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch Covid-19

Chiều nay 19/10, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Bộ Lao động - Thương binh...

Cha mẹ lo lắng chất lượng giáo dục, sức khỏe con khi học trực tuyến

Cha mẹ lo lắng chất lượng giáo dục, sức khỏe con khi học...

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục có báo cáo chuyên đề gửi các đại biểu Quốc hội về tác động...

Cha mẹ lo lắng chất lượng giáo dục, sức khỏe con khi học trực tuyến

Cha mẹ lo lắng chất lượng giáo dục, sức khỏe con khi học...

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục có báo cáo chuyên đề gửi các đại biểu Quốc hội về tác động...

Quyền học tập trong đại dịch Covid-19

Quyền học tập trong đại dịch Covid-19

Thế giới sau hơn 2 năm đại dịch Covid-19 càn quét vẫn đang từng bước tìm phương...

Truyền cảm hứng cho những trẻ em gái dân tộc thiểu số tiếp tục đi học

Truyền cảm hứng cho những trẻ em gái dân tộc thiểu số tiếp...

Chiến dịch khuyến khích những câu chuyện đời thực từ cộng đồng về tầm quan trọng...

Chi phí cho giáo dục đóng vai trò quan trọng trong chi tiêu của hộ gia đình Việt Nam

Chi phí cho giáo dục đóng vai trò quan trọng trong chi...

Có thể thấy giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng trong chi tiêu của hộ gia...

"Chỉ số về giáo dục của Việt Nam đã đạt được những tiến bộ rất chắc chắn"

"Chỉ số về giáo dục của Việt Nam đã đạt được những tiến...

Đây là thông tin được các thành viên Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và...

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để bảo đảm dân nguyện, dân quyền

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để bảo đảm dân nguyện, dân...

Đại hội XII của Đảng nhận định: giáo dục, đào tạo trong thời gian qua đã đạt nhiều...