Tag: Giáo dục giới tính

30 giảng viên được tập huấn về giáo dục giới tính, tình dục toàn trong trường học

30 giảng viên được tập huấn về giáo dục giới tính, tình...

Ngày 18/7, tại Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc khoá Tập huấn giảng viên quốc gia...

Giáo dục giới tính và bình đẳng giới cho thanh thiếu niên Việt Nam-Hàn Quốc

Giáo dục giới tính và bình đẳng giới cho thanh thiếu niên...

Trung tâm giao lưu văn hoá Việt Hàn (KCCC) phối hợp với Trung tâm Thanh thiếu niên...