Tag: giáo dục nghề nghiệp

Ưu tiên hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ưu tiên hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại cho lao động bị ảnh...

Trong bối cảnh giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đang ngày càng phát triển để đáp ứng...