Tag: giáo dục về quyền con người

Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy giáo dục về quyền con người

Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy giáo dục về quyền...

Ủy ban Quyền con người Australia sẽ hỗ trợ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...

Việt Nam khẳng định coi trọng giáo dục về quyền con người

Việt Nam khẳng định coi trọng giáo dục về quyền con người

Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục, đặc biệt là giáo dục về nhân...