Tag: giáo viên dạy tiếng Mông

Nghệ An phấn đấu đến năm 2030, 100% giáo viên dạy tiếng Mông, tiếng Thái có trình độ chuẩn đào tạo

Nghệ An phấn đấu đến năm 2030, 100% giáo viên dạy tiếng...

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 712/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình...