Tag: giáo viên kiều bào

Trang bị kỹ năng, phương pháp dạy tiếng Việt cho giáo viên kiều bào

Trang bị kỹ năng, phương pháp dạy tiếng Việt cho giáo viên...

Tham dự khóa tập huấn, các giáo viên kiều bào ở địa bàn châu Âu - Bắc Mỹ đã được...