Tag: giáo viên mầm non hợp đồng

Nghệ An tìm giải pháp trả lương cho giáo viên mầm non hợp đồng

Nghệ An tìm giải pháp trả lương cho giáo viên mầm non hợp...

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 1.724 giáo viên hợp đồng theo Nghị định 06/2018. Đây là...