Tag: giáo viên tiểu học ngoài công lập

Hỗ trợ tài chính cho giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập từ 2,2 đến 3,7 triệu đồng

Hỗ trợ tài chính cho giáo viên mầm non, tiểu học ngoài...

Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại...