Tag: giấy hoàn thành cách ly

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấp giấy hoàn thành cách ly qua email

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấp giấy hoàn thành cách ly qua...

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ chọn quận, huyện để thí điểm việc xác nhận hoàn...