Tag: giấy sử dụng đất

 891 cơ sở tôn giáo ở Hải Dương được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

891 cơ sở tôn giáo ở Hải Dương được cấp giấy chứng nhận...

Đến cuối tháng 11, toàn tỉnh Hải Dương có 891 cơ sở tôn giáo đã được cấp giấy chứng...