Tag: giấy tờ thủ tục

Người thụ hưởng chính sách hỗ trợ Covid-19 tại TP.HCM không phải làm giấy tờ thủ tục rườm rà

Người thụ hưởng chính sách hỗ trợ Covid-19 tại TP.HCM không...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh: Gói hỗ trợ thể hiện trách nhiệm của...