Tag: giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế

Hướng dẫn xin cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tại nhà ở TP.HCM

Hướng dẫn xin cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế...

Theo Công văn 1655/SYT-NVY ngày 11/03/2022, Sở Y tế TP.HCM hướng dẫn chi tiết cách...