Tag: giờ nghỉ giải lao

Giảm giờ làm việc, tăng giờ nghỉ giải lao cho nhân viên y tế trong phòng, chống dịch Covid-19

Giảm giờ làm việc, tăng giờ nghỉ giải lao cho nhân viên...

Theo Quyết định 838/QĐ-BYT ngày 5/4/2022 hướng dẫn An toàn, vệ sinh lao động cho...