Tag: giới tính

Hà Nội: Yêu cầu xử lý nghiêm việc lựa chọn giới tính khi sinh

Hà Nội: Yêu cầu xử lý nghiêm việc lựa chọn giới tính khi...

Trước tình trạng chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh tại một số địa phương có dấu...