Tag: Gói 38.000 tỷ đồng

Gói 38.000 tỷ đồng: Gói hỗ trợ “tăng niềm tin chính sách”

Gói 38.000 tỷ đồng: Gói hỗ trợ “tăng niềm tin chính sách”

Theo quy định, gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng sẽ được triển khai ngay từ 1/10 tới, như...