Tag: gói an sinh xã hội

TP.HCM triển khai gói an sinh xã hội lần 2: Giải pháp vừa chống dịch vừa đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh

TP.HCM triển khai gói an sinh xã hội lần 2: Giải pháp vừa...

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.HCM Lê Minh Tấn thông tin về kế hoạch,...

"Quan tâm hỗ trợ trực tiếp người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19"

"Quan tâm hỗ trợ trực tiếp người lao động và người sử dụng...

Trong bối cảnh đại dịch đang tác động sâu rộng đến đời sống và nhiều đối tượng xã...