Tag: Gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ

Các tỉnh thành chủ động triển khai chi trả gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đúng đối tượng

Các tỉnh thành chủ động triển khai chi trả gói hỗ trợ 26...

Với phương châm kịp thời, minh bạch, không để sót đối tượng, các tỉnh thành đã chủ...

Gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ: Đa dạng nhóm người thụ hưởng, đơn giản thủ tục, dễ tiếp cận

Gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ: Đa dạng nhóm người thụ hưởng, đơn...

Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng...