Tag: Good Neighbors International

Cục Trẻ em phối hợp với GNI tìm mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em một cửa

Cục Trẻ em phối hợp với GNI tìm mô hình cung cấp dịch vụ...

Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TBXH vừa phối hợp cùng Good Neighbors International (GNI) tổ chức...

GNI tập huấn bảo vệ trẻ em cho 23 giáo viên huyện Sơn Dương (Tuyên Quang)

GNI tập huấn bảo vệ trẻ em cho 23 giáo viên huyện Sơn Dương...

Ngày 23-24/4, tại Tuyên Quang, tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam...