Tag: Goodvertisings

Ra mắt bộ công cụ đánh giá độ nhạy cảm giới đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt bộ công cụ đánh giá độ nhạy cảm giới đầu tiên tại...

Nhằm giúp những người làm quảng cáo phát hiện được những định kiến giới, khuôn mẫu...