Tag: Hagar

Hagar hỗ trợ nạn nhân mua bán người vượt qua đại dịch Covid-19

Hagar hỗ trợ nạn nhân mua bán người vượt qua đại dịch Covid-19

Sau 1 năm thực hiện dự án "Hỗ trợ nạn nhân mua bán người vượt qua đại dịch Covid-19",...

Hagar mang tiếng cười về xã Minh An

Hagar mang tiếng cười về xã Minh An

May mắn được tiếp cận dự án của tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam, vợ chồng chị...