Tag: hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh truy điệu và an táng 11 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Hà Tĩnh truy điệu và an táng 11 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh...

Sáng 17/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), tỉnh Hà Tĩnh...