Tag: hải đảo

Hướng dẫn giảm nghèo về thông tin ở các xã biên giới, hải đảo

Hướng dẫn giảm nghèo về thông tin ở các xã biên giới, hải...

Dự án Giảm nghèo về thông tin là trang bị hệ thống thông tin cho các đồn biên phòng...