Tag: Hàn Quốc

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc được gia hạn thị thực thêm một năm

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc được gia hạn thị thực thêm...

Việc gia hạn sẽ áp dụng cho các lao động Việt Nam có thị thực E-9 và những người...