Tag: hành lang pháp lý

Cần hành lang pháp lý cho tình nguyện viên chống dịch COVID-19

Cần hành lang pháp lý cho tình nguyện viên chống dịch COVID-19

Bên cạnh lực lượng chính quy như công an, quân đội, y tế, nhiều nơi đã kêu gọi,...