Tag: hạt giống lúa

Xuất cấp hơn 180 tấn hạt giống lúa, ngô hỗ trợ người dân Hà Nam và Quảng Trị

Xuất cấp hơn 180 tấn hạt giống lúa, ngô hỗ trợ người dân...

Để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, 155,8 tấn hạt...