Tag: hậu quả bom

Nỗ lực giảm thiểu hậu quả bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh

Nỗ lực giảm thiểu hậu quả bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh

Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của các cuộc chiến tranh để lại. Trong...