Tag: hệ lụy

Hệ lụy từ những vụ mua bán người

Hệ lụy từ những vụ mua bán người

Trong những chuyến công tác vùng cao gần đây, chúng tôi có dịp đến thăm một số nạn...