Tag: hệ lụy

Thế giới hậu đại dịch Covid-19 sẽ phải đối mặt với 3 hệ lụy tiêu cực

Thế giới hậu đại dịch Covid-19 sẽ phải đối mặt với 3 hệ...

Đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, không chỉ làm xáo trộn đời sống kinh...

Hệ lụy từ những vụ mua bán người

Hệ lụy từ những vụ mua bán người

Trong những chuyến công tác vùng cao gần đây, chúng tôi có dịp đến thăm một số nạn...