Tag: hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân

Đưa vào hoạt động hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân từ 25/2

Đưa vào hoạt động hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân...

Ngày 25/2, Bộ Công an khai trương, đưa vào hoạt động hệ thống cơ sở dữ liệu quốc...