Tag: Hệ thống telehealth

Người dân có thể liên hệ mọi lúc, mọi nơi với các bác sĩ thông qua môi trường mạng

Người dân có thể liên hệ mọi lúc, mọi nơi với các bác sĩ...

Trong năm 2020, ngành Y tế đã xây dựng được hệ thống tư vấn khám, chữa bệnh từ xa...