Tag: Hệ thống tiêm chủng VNVC

Không thiếu vắc xin cho trẻ em và người lớn

Không thiếu vắc xin cho trẻ em và người lớn

Trước tình hình khan hiếm, thậm chí hết vắc xin tại một số đơn vị y tế, Hệ thống...