Tag: Hiến chương LHQ

Việt Nam ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở Hiến chương LHQ và UNCLOS 1982

Việt Nam ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông trên...

Ngày 12/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam...