Tag: Hiến máu cứu người

Hiến máu cứu người - Hãy hiến thường xuyên

Hiến máu cứu người - Hãy hiến thường xuyên

Sau 21 năm triển khai Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4/2000 - 7/4/2021),...