Tag: Hiến pháp Việt Nam

Quyền người cao tuổi trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền người cao tuổi trong Hiến pháp Việt Nam

Bắt nguồn từ truyền thống kính trọng người cao tuổi, việc chăm sóc, bảo vệ quyền...

Quyền trẻ em trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền trẻ em trong Hiến pháp Việt Nam

Trẻ em là tương lai của đất nước. Chính sách của Nhà nước Việt Nam về trẻ em dựa...

Quyền tự do đi lại, cư trú trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền tự do đi lại, cư trú trong Hiến pháp Việt Nam

Tự do đi lại và cư trú là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận...

Quyền được bảo vệ bí mật riêng tư trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền được bảo vệ bí mật riêng tư trong Hiến pháp Việt...

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng...