Tag: hiện tượng tôn giáo

Nhận diện đúng các hiện tượng tôn giáo mới

Nhận diện đúng các hiện tượng tôn giáo mới

Ngày 15-6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo “Hiện tượng...