Tag: Hiệp định BHXH

Hiệp định BHXH giữa Việt Nam và Hàn Quốc: Tối ưu hóa quyền lợi về BHXH cho người lao động mỗi nước

Hiệp định BHXH giữa Việt Nam và Hàn Quốc: Tối ưu hóa quyền...

Sáng 22/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ký Hiệp...