Tag: HIV/AIDS

Việt Nam có chất lượng điều trị HIV/AIDS cao nhất thế giới

Việt Nam có chất lượng điều trị HIV/AIDS cao nhất thế giới

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức gặp mặt phóng viên báo...

Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia có chất lượng điều trị HIV/AIDS tốt nhất thế giới

Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia có chất lượng điều trị HIV/AIDS...

Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia cùng với Anh, Đức, Thuỵ Sỹ có chất lượng điều trị...