Tag: hộ cận nghèo

TP.HCM chi hơn 8.600 tỷ đồng thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững

TP.HCM chi hơn 8.600 tỷ đồng thực hiện Chương trình Giảm...

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững năm...

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ...

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông...

Giảm số hộ nghèo và cận nghèo còn một nửa vào năm 2025

Giảm số hộ nghèo và cận nghèo còn một nửa vào năm 2025

Ngày 28/2, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giảm...

DỰ THẢO THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG: Đưa ra 4 tiêu chí là điều kiện bắt buộc để quyết định hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

DỰ THẢO THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG: Đưa ra 4 tiêu chí là...

Dự thảo Thông tư của Bộ Xây dựng đã đưa ra 4 tiêu chí là điều kiện bắt buộc để các...

Hộ nghèo, cận nghèo ở Quảng Trị thoát nghèo nhờ Chương trình Tài chính vi mô của WVI

Hộ nghèo, cận nghèo ở Quảng Trị thoát nghèo nhờ Chương...

Từ năm 2011 đến nay, chương trình Tài chính vi mô thuộc Tổ chức Tầm nhìn Thế giới...

Nhiều chính sách cho vay ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng  dân tộc thiểu số và miền núi

Nhiều chính sách cho vay ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Tốc độ giảm nghèo ở vùng Dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn đạt...