Tag: hộ chiếu gắn chip điện tử

Từ 14/8 sẽ cấp hộ chiếu gắn chip điện tử

Từ 14/8 sẽ cấp hộ chiếu gắn chip điện tử

Từ ngày 14.8.2021, hộ chiếu kiểu mới có gắn chip điện tử được đặt trong bìa sau...