Tag: hộ chiếu vaccine COVID-19

Hơn 19 triệu người đã được ký xác nhận hộ chiếu vaccine COVID-19

Hơn 19 triệu người đã được ký xác nhận hộ chiếu vaccine...

Theo ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu y tế, Cục Công nghệ thông...