Tag: hộ chính sách

Cà Mau hỗ trợ hơn 26.000 túi an sinh cho hộ chính sách, người có công và hộ khó khăn

Cà Mau hỗ trợ hơn 26.000 túi an sinh cho hộ chính sách,...

Tỉnh Cà Mau vừa triển khai túi quà an sinh xã hội gồm 26.023 suất được hỗ trợ cho...