Tag: hộ Khmer hoàn cảnh khó khăn

Kịp thời giúp đỡ các hộ Khmer hoàn cảnh khó khăn hưởng trọn vẹn Tết Chôl Chnăm Thmây

Kịp thời giúp đỡ các hộ Khmer hoàn cảnh khó khăn hưởng...

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn...