Tag: hộ nghèo khu vực nông thôn

Sẽ hỗ trợ nhà ở cho khoảng 230.000 hộ nghèo khu vực nông thôn trong giai đoạn 2021 - 2025

Sẽ hỗ trợ nhà ở cho khoảng 230.000 hộ nghèo khu vực nông...

Để đảm bảo hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp...