Tag: hồ sơ sức khỏe điện tử

Cuối năm 2022, trên 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử

Cuối năm 2022, trên 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện...

Mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ có trên 90% người dân Việt Nam có hồ sơ sức khỏe điện...