Tag: Hồ Thị Hữu

“Đại sứ” của trẻ em gái vùng khó

“Đại sứ” của trẻ em gái vùng khó

Với suy nghĩ tiến bộ, cô gái người Vân Kiều Hồ Thị Hữu, sinh năm 2002, ở thôn Ta...